Jyske Ås

Jyske Ås blev formet af is og vand for 12.000 år siden som Europas nordligste højderyg. Åsen ligger ca. midt mellem Ålborg og Frederikshavn, er 30 km lang, 2-4 km bred og op til 136 meter høj og således et markant indslag i det relativt flade omgivende landskab. I Jyske Aas udspringer tre store åer: Voraa, der løber ud i Kattegat, Uggerby Å, der løber mod nord og udmunder i Vesterhavet samt Ryå, der løber vestover gennem Store Vildmose til den – efter 53km – udmunder i Limfjorden. En række bakker er på over 100 meters højde og Jyske Ås indeholder dybe dale, vidtstrakte skove, enge, kildevæld, uforurenede bække, søer, moser og overdrev. Både floraen og faunaen på Jyske Ås rummer mange sjældne arter bl.a. flere vilde orkideer og et yderst varieret fugleliv med sjældne arter som sortspætte, grønspætte, skovsneppe, ravn, stor hornugle, natugle, spurvehøg, duehøg, hvepsevåge og før 1950 også Sort Stork. Nymølle bæk med omgivelser (69 ha) blev fredet i 1964 og Fejborg Bakke-området (63 ha) blev fredet i 1965. Arealerne omkring Bollebakken og Grevsmose (325 ha) blev fredet i 1970.

Som billederne herunder viser, besidder Jyske Ås en helt egen magisk og eventyrlig stemning og er – måske parallelt med Råbjerg Mile – et af Nordjyllands værdifuldeste samlede naturområder. Siden 1976 har Mikkel Grabowski dokumenteret naturen langs med hele den Jyske Ås og et udvalg af hans fotos er udstillet permanent i Dronninglund, Dannerhøj og Lunken. Ligeledes blev et af Mikkel Grabowskis fotos fra Jyske Ås udstillet i 2012 på Kgs. Nytorv i København i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings 100 års jubilæumsudstilling “Danmark Dejligst”